fi | sv | en
Kansalliskirjaston logo

ISBN-tunnuksen hakeminen julkaisulle

Kustantajan tiedot

Kustantajan tiedot > Julkaisun tiedot > Tietojen tarkistus ja lähetys

Täyttäkää ainakin pakolliset kentät (merkitty tähdellä "*"). Lomakkeella edetään sivujen alalaidan Jatka-painikkeella. Ennen tietojen lähettämistä on mahdollista tarkistaa ja muokata lomakkeelle syötetyt tiedot. Caps Lock -toiminnon käyttöä lomakkeella tulee välttää.

Jos kustannustoimintanne on satunnaista tai jos olette jo liittynyt ISBN-järjestelmään, täyttäkää tämä ISBN-tunnuksen hakulomake.
Jos kustannatte säännöllisesti (esim. yhden tai useamman julkaisun vuodessa) ettekä ole vielä liittynyt ISBN-järjestelmään, täyttäkää sekä liittymislomake ISBN-järjestelmään että tämä ISBN-tunnuksen hakulomake.

Kustantajan tiedot
* Kustantaja
  Kustantajatunnus
* Lähiosoite
* Postinumero
* Postitoimipaikka
* Yhteyshenkilö
* Puhelinnumero
* Yhteyshenkilön sähköposti
Tiedot julkaisutoiminnasta
* Oletteko kustantanut aikaisemmin?
* Onko julkaisunne tarkoitettu julkiseen käyttöön, esim. lainattavaksi kirjastossa, myytäväksi kirjakaupassa, tai onko se mahdollisesti muulla tavoin julkisesti saatavilla? Jos kyseessä on verkkojulkaisu tai e-kirja, niin onko se vapaasti verkossa saatavilla tai tilattavissa esim. lukulaitteelle?
* Onko julkaisunne tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön, esim. ystäville, sukulaisille tai jonkin yhteisön sisäiseen käyttöön? (Vain sisäiseen käyttöön tarkoitetuille julkaisuille ei anneta ISBN-tunnuksia.)
* Onko kustannustoimintanne?
  Jos kustannustoimintanne on jatkuvaa, niin montako julkaisua kustannatte vuodessa?
Ennakkotiedot julkaisusta
* Julkaisu on
* Julkaisu ilmestyy
    Lisätietoja eri julkaisumuodoista